Jubileusz 65-lecia WNoŻiR oraz 50-lecia Wydziału na ziemi szczecińskiejJubileusz 65-lecia WNoŻiR oraz 50-lecia Wydziału na ziemi szczecińskiej

Jubileusz 65-lecia WNoŻiR oraz 50-lecia Wydziału na ziemi szczecińskiej

Studiuj z pasją na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa!

Studiuj z pasją na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa!

Informacje bieżące