bezpieczenstwo-kierunek

kierunek eksploatacja

lab mleczarstwo

Informacje bieżące

UWAGA pracownicy i doktoranci ponownie ostrzegamy przed próbami wyłudzenia hasła!

W związku z rozsyłaniem wiadomości dotyczących kont pocztowych  UCI informuje, że nie są to wiadomości pochodzące od uczelnianego administratora poczty.

WIADOMOŚCI TAKIE TRZEBA IGNOROWAĆ

Uczelniane Centrum Informatyczne