Informacje bieżące

III Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych (IX Uczelniana) 04.12.2017 08:56

W dniach 24-25.11.2017 odbyła się w Szczecinie III Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych (IX Uczelniana)

W dniach 24-25.11.2017 odbyła się w Szczecinie III Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych (IX Uczelniana), na której członkowie Studenckich Kół Naukowych z naszego Wydziału zdobyli dwie nagrody:

  • II miejsce w bloku roślinno-przyrodniczym zajęło: 

Studenckie Naukowe Koło Ichtiologów i Akwarystów z referatem pt. „Czy rzeka Gowienica stanowi dobre miejsce dla rozrodu troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta l.)?

autorzy: Jan Krzystolik, Radosław Piesiewicz, Kacper Raszczuk,

opiekun: dr hab. inż. Adam Tański

  • III miejsce w tym samym bloku:

Studenckie Koło Naukowe Fizjologów Żywienia Człowieka z referatem pt.: Czy odchudzanie = zdrowie? Ocena wpływu zachowań żywieniowych mających na celu redukcję masy ciała na wybrane parametry gospodarki lipidowej.Badania modelowe.

autorzy: Krzysztof Godula, Elżbieta Mulawka, Klaudia Nawolska, Sandra Lis.

opiekun: dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. nadzw.

GRATULUJEMY!!!