Informacje bieżące

Odwiedziny dr Marty Henriques z Politechniki w Coimbrze 25.05.2018 11:31

Dnia 11 maja 2018 r. Zakład Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności odwiedziła dr Marta Henriques z Department of Food Science and Technology, College of Agriculture – Politechnika w Coimbrze, Portugalia.

Podczas wizyty dr Henriques zapoznała się bliżej z tematyką badań prowadzonych w naszym Zakładzie, a także wygłosiła wykład otwarty na temat innowacyjnych możliwości wykorzystania białek serwatkowych. Odwiedziny te były wynikiem współpracy naszego Zakładu z Politechniką w Coimbrze nawiązanej przez dr inż. Katarzynę Skryplonek, która w roku 2017 odbyła tam kilkumiesięczny staż naukowy. Dotychczasowa współpraca zaowocowała już wspólnymi publikacjami. Rewizyta dr Henriques pozwoliła na zacieśnienie współpracy oraz omówienie szczegółów stażu naukowego planowanego przez Doktorantkę oraz studentki ZTMiPŻ.