Informacje bieżące

Okręgowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 26.04.2018 10:23

W dniu 20.04.2018 roku w Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach odbyła się XLII Okręgowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, m.in. w bloku „Gastronomia” oraz „Technologia żywności”.

 

Jury Olimpiady obu bloków tworzyli pracownicy WNoŻiR

 • w bloku tematycznym „Gastronomia”:
 1. dr inż. Magda Bruszkowska - przewodnicząca Jury (adiunkt w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka)
 2. dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. nadzw. (adiunkt w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka)
 3. dr hab. inż. Joanna Żochowska – Kujawska – członek Jury (adiunkt w Katedrze Technologii Mięsa)
 4. dr inż. Sylwia Przybylska – członek Jury (adiunkt  w Katedrze Technologii Żywności)
 5. dr inż. Robert Iwański – członek Jury (starszy wykładowca w Katedrze Technologii Żywności)
 6. dr inż. Wojciech Sawicki – członek Jury (adiunkt w Katedrze Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej) 
 7. mgr inż. Izabela Daniel – członek Jury (asystent w Zakładzie Fizjologii Żywienia Człowieka)
 • w bloku tematycznym "Technologia żywności"
 1. dr hab. inż. Izabela Dmytrów – przewodnicząca Jury (kierownik Zakładu Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności)
 2. dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska – Wąs – członek Jury (adiunkt w Katedrze Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej)
 3. dr hab. inż. Anna Mituniewicz-Małek - członek Jury (starszy wykładowca w Zakładzie Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności).
 4. dr inż. Anna Bogacka – członek Jury (adiunkt w Zakładzie Podstaw Żywienia Człowieka)
 5. dr inż. Dominika Plust – członek Jury (adiunkt w Zakładzie Towaroznawstwa i Oceny Jakości)
 6. dr inż. Marek Kotowicz – członek Jury (adiunkt w Katedrze Technologii Mięsa)

Gratulacje i nagrody otrzymali:

Spośród uczestników biorących udział w bloku „Gastronomia”, po sprawdzeniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej jury przyznało:

I miejsce - Paulina Panasz - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdwinie

II miejsce - Mikołaj Tomaszewski - Zespół Szkół Nr 6 w Szczecinie

III miejsce - Katarzyna Nowak - Zespół Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu

Spośród uczestników biorących udział w bloku „Technologia żywności„ po sprawdzeniu wiedzy teoretycznej oraz  praktycznej jury przyznało:

I miejsce - Krzysztof Przesmycki - Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim

II miejsce - Aneta Kotlarek - Zespół Szkół Ogólnokształcących  Nr 2 II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim

III miejsce - Alicja Zubek - Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie

Nagrody Dziekana WNoŻiR dla najlepszego praktyka, w obu blokach tematycznych, podczas uroczystego zakończenia Olimpiady wręczyła Pani Prodziekan dr hab. inż. Agata Witczak, prof. nadzw. ZUT. Nagrodzeni laureaci Okręgowej Olimpiady wezmą udział w eliminacjach centralnych, które w tym roku odbędą się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.