Informacje bieżące

Planujesz założenie działalności gospodarczej? Skorzystaj ze wsparcia RCIiTT ZUT! 28.08.2017 09:48

Od dnia 1 lutego 2017 roku Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT (RCIiTT ZUT) prowadzi ciągły nabór osób zainteresowanych skorzystaniem z usług preinkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT ZUT.

Więcej informacji oraz wszystkie niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie internetowej RCIiTT ZUT pod adresem.

UWAGA! Po założeniu działalności gospodarczej RCIiTT ZUT oferuje wsparcie w postaci usług inkubacji, które polegają m.in. na nieodpłatnym udostępnieniu zamkniętych pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem oraz możliwości korzystania z bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych.