Informacje bieżące

Podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2013 - rozliczenie roczne 10.12.2013 17:08

Na stronach kwestury ukazał się Komunika Kwestora ZUT w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych. Komunikat z pewnością zainteresuje osoby, które nie korzystają z odliczeń/ulg podatkowych i Uczelnia jest ich jedynym źródłem dochodu.

Oświadczenia o dokonaniu przez uczelnię rocznego rozliczenia (PIT-12) można złożyć przed 10 stycznia 2014 roku w Dziale Wynagrodzeń ZUT.