Informacje bieżące

Terminy komasacji dostaw sprzętu komputerowego, mebli i usług drukarskich 10.01.2017 12:53

W dniu 5 stycznia 2017 roku ukazał się komunikat nr 1 Rektora ZUT o terminach komasacji zamówień na dostawy sprzętu komputerowego,  oprogramowania, mebli oraz usług drukarskich. W roku budżetowym 2017 wyznaczono następujące terminy komasacji zamówień na:

  • dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania:10 lutego,  14 kwietnia, 16 czerwca, 15 września, 10 listopada;
  • dostawy mebli: 3 lutego, 14 kwietnia, 16 czerwca, 1 września, 20 października;
  • usługi drukarskie (usługi druku na nośniku papierowym): 3 lutego, 14 kwietnia, 16 czerwca, 1 września, 20 października.

Pełna treść komunikatu znajduje na stronie internetowej ZUT w zakładce Baza Aktów Prawnych.