Informacje bieżące

XXV Okręgowa Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK 06.04.2017 09:58

W dniu 24.03.2017 r. w zachodniopomorskim oddziale PCK odbyła się XXV edycja okręgowej Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, której jury przewodniczyła kolejny rok dr hab. inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy z Zakładu Fizjologii Żywienia Człowieka WNoŻiR.

Laureatem ww. Olimpiady w kategorii szkół ponadgimnazjalnych został Marcin Ogiewa z I LO w Nowogardzie, a w kategorii szkół gimnazjalnych Kamil Wilk z Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu.

Dla wszystkich uczestników oraz laureatów olimpiady dział Promocji ZUT przygotował nagrody oraz materiały informacyjne, które wręczyła Przewodnicząca jury.

Laureaci etapu okręgowego, reprezentując okręg zachodniopomorski, wezmą udział (w dniach 25-27.05.2017r.) w eliminacjach centralnych i będą ubiegać się o indeks na wybrany kierunek Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytety w Łodzi.

Przewodnicząca Jury dr hab. inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy omawia uczestnikom zasady przeprowadzenia eliminacji podczas olimpiady. Za stołem prezydialnym siedzą Dyrektor Zachodniopomorskiego oddziału PCK mgr Joanna Łaskarzewska, członkowie jury: przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz Agencji Rynku Rolnego.

Uczestnicy olimpiady, z pionu gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, wypełniają ogólnopolskie testy sprawdzające wiedzę z zakresu promocji zdrowia.

Przewodnicząca Jury dr hab. inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy wręcza dyplom i nagrodę od ZUT laureatowi pionu ponadgimnazjalnego Marcinowi Ogiewa z I LO w Nowogardzie. W tle Wiceprezes ZOO PCK  Przemysł Małecki oraz przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Zbiorowe zdjęcie uczestników Olimpiady z  opiekunami oraz członkami jury.