Ekspertyzy

Badania zlecone wykonywane dla producentów i przetwórców żywności:

-badania mikrobiologiczne żywności w kierunku: Salmonella, Listeria, Bacillus, Staphylococcus, bakterii z grupy coli, drożdży, ogólnej liczby drobnoustrojów psychrofilnych i mezofilnych;

-badania mikrobiologiczne wody w kierunku: enterokoków, bakterii z grupy coli, beztlenowców redukujących siarczyny, ogólnej liczby drobnoustrojów psychrofilnych i mezofilnych;

-badania pozwalające na określenie terminu/czasu przydatności do spożycia produktów przechowywanych w różnych temperaturach;

-wykrywanie i różnicowanie różnych gatunków mięsa jako składnika żywności przetworzonej przy zastosowaniu techniki PCR - wykrywanie zafałszowań w żywności