Obszary badawcze jednostki

  • występowanie i zróżnicowanie drobnoustrojów patogennych pochodzących z żywności i środowiska;
  • nowe patogeny w żywności (Yersinia, Arcobacter, Legionella);
  • zastosowanie mikroorganizmów immobilizowanych w procesach przemysłowych;
  • mikrobiologia środowisk wodnych;
  • izolacja i identyfikacja bakterii fermentacji mlekowej
  • wykrywanie zafałszowań surowców/produktów metodami biologii molekularnej
  • identyfikacja drobnoustrojów patogennych pochodzących z żywności i środowiska Real-Time PCR
  • produkcja transglutaminazy oraz innych enzymów przez szczepy Streptomyces