Projekty badawcze i granty realizowane

  • Analiza ryb, surowców i produktów rybnych pod kątem obecności wieloopornych gronkowców złocistych i paciorkowców kałowych, w tym gronkowców MRSA i enterokoków VRE
  • Analiza struktury polskiego sektora rybnego w aspekcie występowania zafałszowań produktów niedeklarowanymi składnikami
  • Wykrywanie i różnicowanie różnych gatunków mięsa jako składnika żywności przetworzonej przy zastosowaniu techniki PCR (polymerase chain reaction)
  • Nowe patogeny w żywności
  • Obecność genów warunkujących produkcję toksyny emetycznej u bakterii z grupy Bacillus cereus izolowanych z żywności wygodnej