Wojciech Sawicki

Dr inż. Wojciech Sawicki

 

Adiunkt

 (091) 4496544

 Wojciech.Sawicki(at)zut.edu.pl

Tematyka badawcza
 • Identyfikacja surowców i produktów żywnościowych technikami biologii molekularnej
 • Mikrobiologia żywności,
 • Bezpieczeństwo żywności
 • Prawo żywnościowe.
Przebieg pracy naukowej
 • dr, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wykrywanie niewłaściwych surowców w produktach spożywczych przy zastosowaniu techniki łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR), 2006
Wybrane publikacje
 1. Sawicki W. 2014 Oszustwa i nadzór w łańcuchu dostaw żywności. Przemysł spożywczy. 68(2); 2-4
 2. Szymczak B., Sawicki W., Dąbrowski W. 2014. Anthropogenic impact on the presence of L. monocytogenes in soil, fruits and vegetables. Folia Microbiologica 59 (1), 23-29. IF=0.791
 3. Sawicki W. 2012 Zagrożenia mikrobiologiczne a system HACCP. Problemy Jakości XLIV(6), 32-37
 4. Daczkowska Kozon E., Sawicki W., Czekajło-Kołodziej U. 2012. Is poultry exudate a missing link in spreading Campylobacter sp. in Poland? Bulletin of The Veterinary Institute in Pulawy 56, 499-505. IF=0.377
 5. Szymczak B., Sawicki W., Bogusławska-Wąs E., Dąbrowski W. 2011. Występowanie L. monocytogenes w świeżych owocach i warzywach pochodzących z upraw ekologicznych województwa zachodniopomorskiego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2(75), 67-76. IF=0.190
 6. Sawicki W., Klein D. 2010: Sea Fish and Shellfish Authentication Issues in.: (eds.) Daczkowska-Kozon E., Sun Pan B. Environmental Effects on Seafood Availability, Safety and Quality. CRC Press Taylor&Francis Group USA, 
 7. Daczkowska-Kozon E., Sawicki W., Skotarczak K. 2010: The caeca – niche supporting survival of Campylobacter spp. in broiler chickens. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 60(3): 265-271.
 8. Sawicki W., Daczkowska-Kozon E., Kwiatkowska B., Dąbrowski W., Herring H., 2010: Identification of various species of ocean fish and invertebrates through molecular biological techniques. Medycyna Weterynaryjna 66(3): 182-188.
 9. Sawicki W., 2009: Fałszowanie żywności od czasów starożytnych do dziś. Przemysł Spożywczy 63(12): 2-6.
 10. Sawicki W., 2009: Nowelizacja ustawy o ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych, spożywczych i tradycyjnych. Przemysł Spożywczy 63(6): 38-39.
 11. Sawicki W., 2009: Techniki molekularne w identyfikacji zafałszowań żywności. Przemysł Spożywczy 63(4): 28-31.
 12. Sawicki W., 2009: Nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Przemysł Spożywczy 63(2): 6-11.
 13. Sawicki W., Dąbrowski W., Daczkowska-Kozon E., Bogusławska-Wąs E., Bieniasz Ł., 2009: Application of Polymerase Chain Reaction for the indentification of hake (genus Merluccius). Bulletin of The Veterinary Institute in Pulawy 53(1): 75-78. IF=0.404
 14. Sawicki W., Dąbrowski W., Bogusławska-Wąs E., Daczkowska-Kozon E., Kwiatkowska B., Szynkowska A., 2009: Identifying Alaskan pollock fish products by PCR-RFLP technique. Medycyna weterynaryjna 65(2): 124-126.
 15. Daczkowska-Kozon E., Sawicki W., Czekajło-Kołodziej U., 2008: Campylobacters on processed broiler carcasses in the annual cycle. The Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 52(1): 97-102. IF: 0,290
 16. Sawicki W., Daczkowska-Kozon E., 2006: Application of PCR (Polymerase Chain Reaction) technique for identification of genetically modified soy in processed soy products. Folia Univ. Agric. Stetin. Scientia Alimentaria 251(5): 63-68.
 17. Sawicki W., Dąbrowski W., Bednarczyk - Drąg A., Daczkowska-Kozon E., Bogusławska-Wąs E., 2006: Detection of food adulteration in meat products using PCR techniques. Animal Science vol. 1(suppl): 26-27.
 18. Łapińska K., Dąbrowski W., Daczkowska-Kozon E., Sawicki W., 2005: Oxytetracycline acquisition and time of disposal in the rainbow trout. Medycyna Weterynaryjna 61(4): 466-470.
 19. Sawicki W., Dąbrowski W., Daczkowska-Kozon E., 2004: Detection of different kinds of meat in processed food using polymerase chain reaction (PCR). Folia Univ. Agric. Stetin. Ser. Scienta Alimentaria 238(3): 101-106.
 20. Dąbrowski W., Mędrala D., Sawicki W., Daczkowska-Kozon E., 2004: Application of DNA-based methods in evaluation of food quality and safety. Folia Univ. Agric. Stetin. Ser. Scienta Alimentaria 238(3): 29-34.
Zrealizowane projekty
 • Ilościowa identyfikacja składników mięsnych w żywności pochodzenia zwierzęcego przy zastosowaniu techniki Real-Time PCR. Grant nr NN312343740
 • Wykrywanie i różnicowanie różnych gatunków mięsa jako składnika żywności przetworzonej przy zastosowaniu techniki PCR (polymerase chain reaction). Grant nr 2P06T 041 28, 2005-2007
 • Analiza struktury polskiego sektora rybnego w aspekcie występowania zafałszowań produktów niedeklarowanymi składnikami Grant nr 3515/P01/2006/31, 2006-2009
Projekty finansowane z funduszy Unii Europejskiej
 • Ewidencja naturalnych miejsc rozrodu łososia atlantyckiego i troci wędrownej w rzece Ina i jej dorzeczu. OR16-61535-OR1600016/07 , 2006-2007
 • Promowanie bezpieczeństwa konsumentów; Transition Facility ; 2005/017-488.02.06, , 2008
 • Analiza ryb, surowców i produktów rybnych pod kątem obecności wieloopornych gronkowców złocistych i paciorkowców kałowych, w tym gronkowców MRSA i enterokoków VRE – grant nr OR16-61535-OR1600011/07, 2006-2007
 • Promowanie bezpieczeństwa konsumentów - Metody molekularne w analizie Żywności ; Transition Facility; 2005/017-488.02.06.02B, , 2008
Promotorstwo prac inżynierskich i magisterskich
 • Joanna Kugiel, Kwas itakonowy - właściwości, otrzymywanie i zastosowanie, 2011
 • Grabowski Maciej, Wykrywanie oszustw w żywnosci, 2011
Promotorstwo prac dyplomowych
 • Gil Irena, Rola przedszkoli w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci, 2010
 • Pilch Aneta, Praktyczne zastosowanie zasad systemu HACCP w zakładzie przemysłu cukierniczego w świetle obowiązujących przepisów prawnych, 2010
 • Metrycka Anna, Funkcjonowanie systemu HACCP w zakładzie przemysłu mięsnego, 2010
 • Janus Izabela, Nadzór nad zakładami żywienia zbiorowego na terenie powiatu sławieńskiego w roku 2009 zgodnie z przepisami prawa żywieniowego, 2010
 • Dorota Skupień, Znakowanie żywnosci ekologicznej na podstawie kontroli produktów rolnictwa ekologicznego przeprowadzonej przez WIIH w Gorzowie Wlkp., 2009
 • Małgorzata Balak, "Tanie stołowe nie zawsze znaczy dobre śmietankowe" - Fałszowanie produktów mlecznych. , 2009
 • Wioletta Bukowska, Bezpieczeństwo żywnościowe oraz wymagania higieniczno-sanitarne w zakładach żywienia zbiorowego w świetle systemu HACCP, 2009
Konferencje 
 1. Sawicki W., Grabowski M., [The identyfication of food products with the use of molecular biology techniques] - poster, 19th Conference of Young Researchers Section of Polish Society of Food Technologist – 3rd International Session „Food Science Horizon, 7–9 Maja 2014, Warszawa
 2. Sawicki W., Grabowski M., [Ilościowa identyfikacja surowców mięsnych w żywności dostępnej na polskim rynku przy zastosowaniu technik biologii molekularnej] - komunikat ustny III Konferencja naukowa SDJ- Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 27-28 lutego 2014r.
 3. Sawicki W. [Technika Real-Time PCR w analizie ilościowej żywności pochodzenia zwierzęcego] - komunikat ustny, XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN "Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu", Kraków 2 - 3 lipca 2013r.
 4. Szymczak B., Sawicki W., Koronkiewicz A.,Dąbrowski W. [Ilościowa identyfikacja szczepów L. monocytogenes izolowanych z żywności wygodnej metodą Real-Time PCR]  - komunikat ustny, XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN "Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu", Kraków 2 - 3 lipca 2013r.
 5. Sawicki W., Kubaj M., Grabowski M. [Analiza autentyczności ryb dostępnych w nadmorskich smażalniach w sezonie letnim 2012 roku z wykorzystaniem technik molekularnych] – komunikat, II Konferencja naukowa SDJ- Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 28 lutego - 1 marca 2013r.
 6. Sawicki W., Kubaj M. [Analiza autentyczności ryb z wykorzystaniem technik molekularnych] – komunikat XVIII Międzynarodowa konferencja Studenckich Kół Naukowych, Wrocław  16 – 17 maj 2013
 7. Sawicki W. [Identyfikacja składników w żywności pochodzenia zwierzęcego przy zastosowaniu technik molekularnych] – komunikat, Konferencja naukowa „Żywność ekologiczna i jej przetwórstwo” Szczecin 3 - 4 września 2012 r.
 8. Sawicki W. Grabowski M. [Techniki Molekularne w analizie żywności] – poster Międzyuczelniane sympozjum Biotechnologiczne „Symbioza” Warszawa 25-27 maja 2012
 9. Grabowski M., Kubaj M., Sawicki W. [Znaczenie Mikrobiologii w systemie HACCP] – Komunikat IX Sesja Naukowa Wyzwania Zarządzania Jakością, Kraków 26-27 kwietnia 2012
 10. Sawicki W. [Identyfikacja składników mięsnych w żywności pochodzenia zwierzęcego przy zastosowaniu techniki PCR i Real-time PCR] – Komunikat XL Sesja Komitetu Nauk o Żywności PAN Tradycja i nowoczesność w żywności i żywieniu, Warszawa 29.06-01.07.2011
 11. Sawicki W. [Application of molecular biology techniques in identification of food constituents Zastosowanie techniki biologii molekularnej w identyfikacji składników żywności] – Komunikat, Konferencja ZG PTToks. „Toksykologia żywności. Suplementy diety”, 14-16 czerwca 2010
 12. Sawicki W. [Analiza polskiego sektora rybnego w aspekcie występowania zafałszowań produktów] – Komunikat XXXIX Sesja Komitetu Nauk o Żywności PAN Postęp w wytwarzaniu i ocenie żywności, Poznań 29.06-01.07.2009.
 13. Sawicki W., Dąbrowski W., [Zastosowanie Łańcuchowej Reakcji Polimerazy w identyfikacji gatunkowej ryb i produktów rybnych należących do rodzaju Merlucius (Morszczuk).] – Komunikat „XXXVIII Sesja Naukowa KNoŻ PAN”, 20-21 września 2007, Olsztyn,
 14. Sawicki W., Bogusławska-Wąs E., Czekajło-Kołodziej U. 2005. [Molekularna charakterystyka karotenogenicznych drożdzy z rodzaju Rhodotorula izolowanych z wód obszaru intensywnej hodowli ryb.] „1 Konf. Nauk. Kom. Mikrobiol., PAN”, 22 X, 2005, Warszawa,
 15. Sawicki W., Dąbrowski W., Bogusławska-Wąs E., Bednarczyk A., Jałowińska K., [Wykrywanie mleka krowiego i koziego w serach owczych (oscypek) przy zastosowaniu techniki PCR (Polymerase Chain Reaction).] – Komunikat „XXXVI Sesja Naukowa KNoŻ PAN”, 13-14 IX 2005, Szczecin,
 16. Koronkiewicz A., Dąbrowski W., Sawicki W., Mędrala D., Czekało-Kołodziej U., Daczkowska-Kozon E., [Gatunki Listeria dominujące w zwierzynie łownej Pomorza Zachodniego.] „XXXVI Sesja Naukowa KNoŻ PAN”, 13-14 IX 2005, Szczecin, Poland
 17. Dąbrowski W., Sawicki W., Mędrala D., Czeszejko K., Koronkiewicz A., Analiza DNA w ocenie jakości żywności/ANALYSE DNA IN BEURTEILUNG VON QUALITÄT DER NAHRUNG/. „II Zachodniopomorski Kongres Nauki, Sesja Jakość żywności”, 8 XII 2005, Szczecin,
 18. Daczkowska–Kozon E., Czekajło–Kołodziej U., Szymańska L., Sawicki W., Dąbrowski W. 2004. The level of differentiation of Campylobacter jejuni strains isolated from selected environments. - The SAFE Seminar series 7 „Food Safety and the Consumer”. 3-4 VI 2004 Bruksela, Belgia,
 19. Mędrala D., Sawicki W. 2004. Observations on hygienic practices and transmission of Listeria monocytogenes within a Polish fish-processing plant. - The SAFE Seminar series 5 „Contaminants and influence of agricultural practices” 18-19 III 2004, Bruksela, Belgia
 20. Dąbrowski W., Sawicki W., Lachowicz K., Blicharska J., Derda A. 2004. [Zastosowanie technik PCR w wykrywaniu niewłaściwych surowców w produktach mięsnych] – Komunikat. XXXV Sesja Naukowa KNoŻ PAN, 21-22  IX 2004, Łódź,
 21. Dąbrowski W., Sawicki W. 2004. [Analiza DNA w ocenie jakości surowców i produktów spożywczych] – Komunikat. XXXV Sesja Naukowa KNoŻ PAN, 21-22 IX 2004, Łódź,  
 22. Daczkowska-Kozon E., Czekajło-Kołodziej U., Sawicki W., Dąbrowski W. 2003. [Stopień zróżnicowania szczepów Campylobacter sp. wyizolowanych z wybranych środowisk.]  XXXIV Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności PAN ”Jakość polskiej żywności w przededniu integracji Polski z Unia Europejską”, 10-11 IX 2003, Wrocław,