Katedra Technologii Mięsa

Katedra Technologii Mięsa
ul. Kazimierza Królewicza 4, pawilon B
71-550 Szczecin 

Skład osobowy:

OsobaStanowiskoKontakt
Prof. dr hab. Kazimierz LachowiczKierownik Katedry
Profesor zwyczajny
tel.: +48 91 449 65 80, pokój B-4
kazimierz.lachowicz@zut.edu.pl
Dr hab. inż. Małgorzata SobczakAdiunkttel.: +48 91 449 65 82, pokój B-5
malgorzata.sobczak@zut.edu.pl
Dr inż. Marek KotowiczAdiunkttel.: +48 91 449 65 83, pokój B-3
marek.kotowicz@zut.edu.pl
Dr inż. Remigiusz PaniczAdiunkttel.: +48 91 449 66 64, pokój C-9
remigiusz.panicz@zut.edu.pl
Dr inż. Joanna Żochowska-KujawskaAdiunkttel.: +48 91 449 65 82, pokój B-5
joanna.zochowska-kujawska@zut.edu.pl
Dr inż. Arkadiusz ŻychAdiunkttel.: +48 91 449 65 86, pokój B-1
arkadiusz.zych@zut.edu.pl
Mgr inż. Ewelina MachcińskaDoktorantkapokój B-19
Mgr inż. Olga Pytel-ZającDoktorantkapokój B-10
Mgr inż. Monika TyrkaDoktorantkapokój B-19
Mgr inż. Mateusz BalowskiDoktorantpokój B-10

Mgr inż. Michał Kubaj

Doktorant

pokój B-19