Zakład Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności

ul. Papieża Pawła VI 3
 71-459 Szczecin
 tel. +48 91 449 65 10
 faks +48 91 449 65 xx
 piętro III, blok B

Osoba

Stanowisko

Kontakt

dr hab. Małgorzata Jasińska prof. nadzw.Kierownik
Profesor nadzwyczajny
tel.: +48 91 449 65 10, pokój 314
malgorzata.jasinska@zut.edu.pl
dr hab. inż. Izabela DmytrówAdiunkttel.: +48 91 449 65 00, pokój 317
izabela.dmytrow@gmail.com
dr inż. Anna Mituniewicz-MałekAdiunkttel.: +48 91 449 65 11, pokój 304
aniamalek4@wp.pl
dr inż. Krzysztof KryżaAdiunkttel.: +48 91 449 65 06, pokój 306
krzysztof.kryza@zut.edu.pl
Zdzisław WasilewskiSt. techniktel.: +48 91 449 65 04, pokój 006
mgr inż. Karolina GaczkowskaDoktorantkatel.: +48 91 449 65 12, pokój 313
karolina.gaczkowska@gmail.com
mgr inż. Katarzyna SkryplonekDoktorantkatel.: +48 91 449 65 05, pokój 316
katarzyna.skryplonek@zut.edu.pl

Publikacje pracowników

 1. Kamieniecki H., Jasińska M., Czerniawska-Piątkowska E., Szewczuk M., Dmytrów I., Rzewucka-Wójcik E., Durnaś B. 2008. Użytkowość krów importowanych z Holandii i Szwecji z uwzględnieniem jakości fizykochemicznej mleka. Rocz. Nauk. Zoot., t. 35, 2, 131-136
 2. Mituniewicz-Małek A., Dmytrów I., Jasińska M. 2008. Wpływ preparatu TEXTRION YO 01 na jakość jogurtu o zmodyfikowanej mikroflorze z mleka koziego w czasie chłodniczego przechowywania. Chłodnictwo, 12, 56
 3. Bogumiła Pilarczyk, Aleksandra Balicka-Ramisz, Anna Mituniewicz-Małek, Alojzy Ramisz, Piotr Sablik, Izabela Dmytrów. 2009. „Selengehalte im Blutserum, in der Kuhmilch und in ihren Produkten in Westpommern  [Zawartość selenu w serum, produktach mlecznych i mleku krów z terenu Pomorza Zachodniego]. Tierärztliche Umschau, 64, 327-331
 4. Anna Mituniewicz-Małek, Izabela Dmytrów. 2009. Quality of kefir produced using ACTIVEFLORA probiotic” [Ocena jakości kefiru wyprodukowanego z udziałem probiotycznego preparatu ACTIVEFLORA], EJPAU, 12 (3), #5, http:/www. ejpau. media.pl/ volume 12/ issue 3/ art.-05. html
 5. Izabela Dmytrów, Anna Mituniewicz-Małek, Krzysztof Dmytrów, Józef Antonowicz. 2009. Evaluation of selected physico-chemical properties of tvarog produced from extended shelf  life milk” [Ocena wybranych wskaźników fizyko-chemicznych twarogu wyprodukowanego z mleka o przedłużonej trwałości (ESL)], EJPAU, 12 (3), #01,http:/www. ejpau. media.pl/ volume 12/ issue 3/ art.-01. html 
 6. Izabela Dmytrów, Anna Mituniewicz-Małek, Krzysztof Dmytrów. 2009.. Ocena wybranych wyróżników jakości serków twarogowych kwasowo-podpuszczkowych dostępnych w handlu detalicznym. Chłodnictwo, tom XLIV, 1-2,  66-73
 7. Anna Mituniewicz-Małek, Izabela Dmytrów, Zbigniew Nowak. 2009. Cechy jakościowe jogurtu wyprodukowanego z mleka koziego przechowywanego w warunkach chłodniczych”, Przegląd Mleczarski, 7, 4-8
 8. Izabela Dmytrów, Anna Mituniewicz–Małek, Krzysztof Dmytrów,  Zbigniew Nowak. 2009. Wpływ zawartości tłuszczu na wybrane wskaźniki fizyko-chemiczne mleka zagęszczonego niesłodzonego podczas przechowywania. Chłodnictwo, 8, 48-53
 9. Małgorzata Jasińska, Izabela Dmytrów, Anna Mituniewicz-Małek, Krystian Wąsik. 2010. Cow feeding system versus milk utility for yoghurt manufacture” Acta Scientarum Polonorum, Technologia Alimentaria, 9(2), 189-199
 10. Izabela Dmytrów, Anna Mituniewicz-Małek, Krzysztof Dmytrów. 2010. Fizykochemiczne i sensoryczne cechy sera twarogowego kwasowego wyprodukowanego z mleka koziego oraz mieszaniny mleka koziego i krowiego” ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2 (69), 46-61
 11. Małgorzata Jasińska, Izabela Dmytrów, Anna Mituniewicz-Małek, Krystian Wąsik. 2010. Cow feeding system vs. quality of milk used for acid-curd cheese (tvarog) production. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 13(2), #15
 12. Bogumiła Pilarczyk, Agnieszka Tomza-Marciniak, Anna Mituniewicz-Małek, Marta Wieczorek-Dąbrowska, Renata Pilarczyk, Jerzy Wójcik, Aleksandra Balicka-Ramisz, Małgorzata Bąkowska, Izabela Dmytrów. 2010. Selenium content in selected products of animal origin and estimation of the degree of cover dairy Se requirement in Poland” International Journal of Food Science and Technology, 45, 186-191
 13. Izabela Dmytrów, Anna Mituniewicz-Małek, Jerzy Balejko. Assessment of selected physicochemical parameters of UHT sterilized goat’s milk. EJPAU,13(2), #09
 14. Izabela Dmytrów, Małgorzata Jasińska, Krzysztof Dmytrów. 2010. Effect of microbial transglutaminase on selected physicochemical properties of tvarog” Italian Journal of Food Science, 4, 449-460
 15. Anna Mituniewicz-Małek, Izabela Dmytrów. 2010. Mleko krowie, owcze, kozie…co je łączy a co dzieli. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, 11, 42-44
 16. Izabela Dmytrów, Anna Mituniewicz-Małek. 2010. Prozdrowotne właściwości mleka. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, 11, 35-37
 17. Izabela Dmytrów, Grzegorz Szczepanik, Krzysztof Kryża, Anna Mituniewicz-Małek, Sławomir Lisiecki. 2011. Impact of polylactic acid packaging on the organoleptic and physicochemical properties of tvarog during storage. International Journal of Dairy Technology, 64, 569-577
 18. Anna Mituniewicz-Małek, Izabela Dmytrów, Małgorzata Jasińska, Jerzy Balejko, Barbara Szymczak. 2011. Traditional yoghurt cultures vs. selected quality properties of fermented beverages produced from goat’s milk,  EJPAU,  14(3), #07
 19. Anna Mituniewicz-Małek, Milena Tyloch, Izabela Dmytrów, Jerzy Balejko, Renata Pilarczyk. 2011. Tekstura mleka fermentowanego w zależności od doboru szczepionki probiotycznej w czasie chłodniczego przechowywania. Chłodnictwo, 11, 30-35
 20. Małgorzata Jasińska, Katarzyna Łyczko, Izabela Dmytrów, Anna Mituniewicz-Małek. 2011. Porównanie właściwości fizyko-chemicznych mleka krów żywionych systemem TMR w wybranych gospodarstwach regionu zachodniopomorskiego. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 7(3), 75-84
 21. Anna Mituniewicz-Małek, Monika Magdalińska, Izabela Dmytrów, Jerzy Balejko, Krzysztof Dmytrów. 2012. Charakterystyka wybranych cech jakościowych maślanek naturalnych zakupionych w handlu detalicznym w czasie chłodniczego przechowywania. Chłodnictwo, XLVII, 1-2, 50-55
 22. Robert Iwański, Marek Wianecki, Izabela Dmytrów, Krzysztof Kryża. 2012. Effect of fermentation reactions on rheological properties of food”. w: Fermentation: Effects on food properties. Seria: Chemical& Functional Properties of Food Components. red. Bhavbhuti M. Mehta, Robert Z. Iwański, Afaf Kamal-Eldin, Swedish University of Agricultural Science, Uppsala
 23. Małgorzata Jasińska, J. Trzciński, Izabela Dmytrów I., Anna Mituniewicz-Małek. 2012. Koncentraty białek serwatkowych i preparaty serwatkowo – tłuszczowe jako zamienniki mleka w proszku w lodach nisko zamrożonych, Acta Agrophysica, 19(1), 37-50
 24. Anna Mituniewicz-Małek, Izabela Dmytrów, Katarzyna Skryplonek. 2013. Zmiany wybranych cech jakościowych biojogurtów z mleka koziego w czasie chłodniczego przechowywania. Chłodnictwo, XLVIII, 11, 40-43
 25. Małgorzata Jasińska, Katarzyna Skryplonek. 2013. Mleko klaczy, jego właściwości i wykorzystanie. Przegląd Hodowlany, 6, 22-25

     26. Małgorzata Jasińska, Katarzyna Harabin, Izabela Dmytrów. 2014. Effect of packaging and seasons of milk production on selected quality                       characteristics of organic ac curd cheese during storage. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., 13(3), 231-242