Zakład Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności

ul. Papieża Pawła VI 3
 71-459 Szczecin
 tel. +48 91 449 65 10
 faks +48 91 449 65 xx
 piętro III, blok B

65_X.jpg

Skład osobowy

Osoba

Stanowisko

Kontakt

dr hab. inż. Izabela DmytrówKierownik Zakładutel.: +48 91 449 65 00, pokój 317
izabela.dmytrow@gmail.com
dr hab. Małgorzata Jasińska prof. nadzw.Emeritusmalgorzata.jasinska@zut.edu.pl
dr inż. Anna Mituniewicz-MałekAdiunkttel.: +48 91 449 65 11, pokój 304
aniamalek4@wp.pl
dr inż. Katarzyna SkryplonekAsystenttel.: +48 91 449 65 05, pokój 316
katarzyna.skryplonek@zut.edu.pl
Zdzisław WasilewskiSt. techniktel.: +48 91 449 65 04, pokój 006
mgr inż. Paulina TumaDoktorantkatel.: +48 91 449 65 01, pokój 318
paulina.tuma@zut.edu.pl

Publikacje pracowników

 1. Anna Mituniewicz-Małek,  Małgorzata Ziarno, Izabela Dmytrów, Jerzy Balejko. 2017. Effect of the addition of Bifidobacterium monocultures on the physical, chemical, and sensory characteristics of fermented goat milk. Journal of Dairy Science, 9 (100), 6972-6979
 2. Katarzyna Skryplonek, Małgorzata Jasińska. 2017. Processing technology and the industrial application of whey. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica, 336(43)3, 145–156
 3. Katarzyna Skryplonek, David Gomes, Jorge Viegas, Carlos Pereira, Marta Henriques. 2017. Lactose-free frozen yogurt: production and characteristics. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, 16 (2), 171-179
 4. Agata Witczak, Anna Pohoryło, Anna Mituniewicz-Małek. 2016. Assessment of health risk from organochlorine xenobiotics in goat milk for consumers in Poland. Chemosphere, 148, 395-402
 5. Katarzyna Skryplonek. 2016. Zimna plazma, jako niekonwencjonalna metoda utrwalania żywności. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 4 (20), 28-33
 6. Katarzyna Skryplonek, Małgorzata Jasińska. 2016. Jakość fermentowanych napojów probiotycznych otrzymanych z mrożonej serwatki kwasowej i mleka w czasie chłodniczego przechowywania. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 1 (104), 32-44
 7. Izabela Dmytrów. 2015. Wpływ probiotycznych bakterii kwasu mlekowego na stabilność przechowalniczą kwasowych serów twarogowych. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 5(102), 49-60
 8. Anna Mituniewicz-Małek, Małgorzata Ziarno, Izabela Dmytrów. 2015. Zastosowanie zamrażalniczo utrwalonego mleka koziego do wyrobu potencjalnie probiotycznego napoju fermentowanego. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 6(103), 140-149
 9. Katarzyna Skryplonek, Małgorzata Jasińska. 2015. Fermented probiotic beverages based on acid whey. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, 14(4), 397–405
 10. Małgorzata Jasińska, Katarzyna Skryplonek. 2015. Charakterystyka wybranych cech jakościowych serów ricotta w czasie chłodniczego przechowywania. Towaroznawcze Problemy Jakości, 2(43), 80-91
 11. Anna Mituniewicz-Małek,  Małgorzata Ziarno, Izabela Dmytrów. 2014. Incorporation of inulin and transglutaminase in fermented goat milk containing probiotic bacteria. Journal of Dairy Science, 6 (97), 3332-3338
 12. Małgorzata Jasińska, Katarzyna Harabin, Izabela Dmytrów. 2014. Effect of packaging and seasons of milk production on selected quality characteristics of organic acid curd cheese during storage. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria 13(3), 231-242
 13. Małgorzata Jasińska, Katarzyna Skryplonek. 2014. Wartość żywieniowa i prozdrowotna serwatki oraz jej wykorzystanie. Towaroznawcze Problemy Jakości, 2(39), 76-84
 14. Małgorzata Jasińska, Katarzyna Skryplonek. 2013. Mleko klaczy, jego właściwości i wykorzystanie. Przegląd Hodowlany, 6, 22-25
 15. Anna Mituniewicz-Małek, Izabela Dmytrów, Jerzy Balejko, Małgorzata Ziarno. 2013. Komercyjne kultury probiotyczne Lactobacillus sp. (Lb. paracasei, Lb. casei i Lb. acidophilus) w napojach fermentowanych z mleka koziego. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 3(88), 99-110
 16. Anna Mituniewicz-Małek, Izabela Dmytrów, Katarzyna Skryplonek. 2013. Zmiany wybranych cech jakościowych biojogurtów z mleka koziego w czasie chłodniczego przechowywania. Chłodnictwo, 11, 40-43
 17. Małgorzata Jasińska, J. Trzciński, Izabela Dmytrów I., Anna Mituniewicz-Małek. 2012. Koncentraty białek serwatkowych i preparaty serwatkowo – tłuszczowe jako zamienniki mleka w proszku w lodach nisko zamrożonych, Acta Agrophysica, 19(1), 37-50
 18. Anna Mituniewicz-Małek, Monika Magdalińska, Izabela Dmytrów, Jerzy Balejko, Krzysztof Dmytrów. 2012. Charakterystyka wybranych cech jakościowych maślanek naturalnych zakupionych w handlu detalicznym w czasie chłodniczego przechowywania. Chłodnictwo, XLVII, 1-2, 50-55
 19. Robert Iwański, Marek Wianecki, Izabela Dmytrów, Krzysztof Kryża. 2012. Effect of fermentation reactions on rheological properties of food”. w: Fermentation: Effects on food properties. Seria: Chemical& Functional Properties of Food Components. red. Bhavbhuti M. Mehta, Robert Z. Iwański, Afaf Kamal-Eldin, Swedish University of Agricultural Science, Uppsala
 20. Izabela Dmytrów, Grzegorz Szczepanik, Krzysztof Kryża, Anna Mituniewicz-Małek, Sławomir Lisiecki. 2011. Impact of polylactic acid packaging on the organoleptic and physicochemical properties of tvarog during storage. International Journal of Dairy Technology, 64, 569-577
 21. Anna Mituniewicz-Małek, Izabela Dmytrów, Małgorzata Jasińska, Jerzy Balejko, Barbara Szymczak. 2011. Traditional yoghurt cultures vs. selected quality properties of fermented beverages produced from goat’s milk,  EJPAU,  14(3), #07
 22. Anna Mituniewicz-Małek, Milena Tyloch, Izabela Dmytrów, Jerzy Balejko, Renata Pilarczyk. 2011. Tekstura mleka fermentowanego w zależności od doboru szczepionki probiotycznej w czasie chłodniczego przechowywania. Chłodnictwo, 11, 30-35
 23. Małgorzata Jasińska, Katarzyna Łyczko, Izabela Dmytrów, Anna Mituniewicz-Małek. 2011. Porównanie właściwości fizyko-chemicznych mleka krów żywionych systemem TMR w wybranych gospodarstwach regionu zachodniopomorskiego. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 7(3), 75-84
 24. Małgorzata Jasińska, Izabela Dmytrów, Anna Mituniewicz-Małek, Krystian Wąsik. 2010. Cow feeding system versus milk utility for yoghurt manufacture” Acta Scientarum Polonorum, Technologia Alimentaria, 9(2), 189-199
 25. Izabela Dmytrów, Anna Mituniewicz-Małek, Krzysztof Dmytrów. 2010. Fizykochemiczne i sensoryczne cechy sera twarogowego kwasowego wyprodukowanego z mleka koziego oraz mieszaniny mleka koziego i krowiego” ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2 (69), 46-61
 26. Małgorzata Jasińska, Izabela Dmytrów, Anna Mituniewicz-Małek, Krystian Wąsik. 2010. Cow feeding system vs. quality of milk used for acid-curd cheese (tvarog) production. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 13(2), #15
 27. Bogumiła Pilarczyk, Agnieszka Tomza-Marciniak, Anna Mituniewicz-Małek, Marta Wieczorek-Dąbrowska, Renata Pilarczyk, Jerzy Wójcik, Aleksandra Balicka-Ramisz, Małgorzata Bąkowska, Izabela Dmytrów. 2010. Selenium content in selected products of animal origin and estimation of the degree of cover dairy Se requirement in Poland” International Journal of Food Science and Technology, 45, 186-191
 28. Izabela Dmytrów, Anna Mituniewicz-Małek, Jerzy Balejko. 2010. Assessment of selected physicochemical parameters of UHT sterilized goat’s milk. EJPAU,13(2), #09
 29. Izabela Dmytrów, Małgorzata Jasińska, Krzysztof Dmytrów. 2010. Effect of microbial transglutaminase on selected physicochemical properties of tvarog” Italian Journal of Food Science, 4, 449-460
 30. Anna Mituniewicz-Małek, Izabela Dmytrów. 2010. Mleko krowie, owcze, kozie…co je łączy a co dzieli. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, 11, 42-44
 31. Izabela Dmytrów, Anna Mituniewicz-Małek. 2010. Prozdrowotne właściwości mleka. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, 11, 35-37
 32. Bogumiła Pilarczyk, Aleksandra Balicka-Ramisz, Anna Mituniewicz-Małek, Alojzy Ramisz, Piotr Sablik, Izabela Dmytrów. 2009. „Selengehalte im Blutserum, in der Kuhmilch und in ihren Produkten in Westpommern  [Zawartość selenu w serum, produktach mlecznych i mleku krów z terenu Pomorza Zachodniego]. Tierärztliche Umschau, 64, 327-331
 33. Anna Mituniewicz-Małek, Izabela Dmytrów. 2009. Quality of kefir produced using ACTIVEFLORA probiotic” [Ocena jakości kefiru wyprodukowanego z udziałem probiotycznego preparatu ACTIVEFLORA], EJPAU, 12 (3), #5, http:/www. ejpau. media.pl/ volume 12/ issue 3/ art.-05. html
 34. Izabela Dmytrów, Anna Mituniewicz-Małek, Krzysztof Dmytrów, Józef Antonowicz. 2009. Evaluation of selected physico-chemical properties of tvarog produced from extended shelf  life milk” [Ocena wybranych wskaźników fizyko-chemicznych twarogu wyprodukowanego z mleka o przedłużonej trwałości (ESL)], EJPAU, 12 (3), #01,http:/www. ejpau. media.pl/ volume 12/ issue 3/ art.-01. html 
 35. Izabela Dmytrów, Anna Mituniewicz-Małek, Krzysztof Dmytrów. 2009.. Ocena wybranych wyróżników jakości serków twarogowych kwasowo-podpuszczkowych dostępnych w handlu detalicznym. Chłodnictwo, tom XLIV, 1-2,  66-73
 36. Anna Mituniewicz-Małek, Izabela Dmytrów, Zbigniew Nowak. 2009. Cechy jakościowe jogurtu wyprodukowanego z mleka koziego przechowywanego w warunkach chłodniczych”, Przegląd Mleczarski, 7, 4-8
 37. Izabela Dmytrów, Anna Mituniewicz–Małek, Krzysztof Dmytrów,  Zbigniew Nowak. 2009. Wpływ zawartości tłuszczu na wybrane wskaźniki fizyko-chemiczne mleka zagęszczonego niesłodzonego podczas przechowywania. Chłodnictwo, 8, 48-53
 38. Kamieniecki H., Jasińska M., Czerniawska-Piątkowska E., Szewczuk M., Dmytrów I., Rzewucka-Wójcik E., Durnaś B. 2008. Użytkowość krów importowanych z Holandii i Szwecji z uwzględnieniem jakości fizykochemicznej mleka. Rocz. Nauk. Zoot., t. 35, 2, 131-136
 39. Mituniewicz-Małek A., Dmytrów I., Jasińska M. 2008. Wpływ preparatu TEXTRION YO 01 na jakość jogurtu o zmodyfikowanej mikroflorze z mleka koziego w czasie chłodniczego przechowywania. Chłodnictwo, 12, 56

Wiodące grupy tematów badawczych

 • Cechy jakościowe oraz stabilność przechowalnicza mleka i produktów mleczarskich
 • Przechowywanie surowców i produktów żywnościowych, w tym schładzanie, zamrażanie, zamrażalnicze przechowywanie, rozmrażanie

Kierunki badań realizowanych w Zakładzie Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności:

 • optymalizacja technologii produkcji mlecznych wyrobów fermentowanych z mleka krowiego i koziego (szczepionki tradycyjne i probiotyczne, transglutaminaza, substancje zagęszczające, opakowania)
 • wpływ naturalnych antyoksydantów pochodzenia roślinnego na lipolityczne zmiany w maśle i produktach masłopodobnych w czasie przechowywania
 • przydatność technologiczna mleka w zależności od rasy zwierząt i środowiska hodowlanego
 • ocena skuteczności działania przeciwutleniaczy w surowcach i produktach żywnościowych przechowywanych w warunkach chłodniczych i zamrażalniczych
 • ocena przydatności substancji krioochronnych do żywności przechowywanej w warunkach zamrażalniczych
 • sublimacyjne suszenie (liofilizacja) surowców i produktów żywnościowych i materiału organicznego
 • ocena cech sensorycznych i fizykochemicznych żywności poddanej działaniu plazmy niskociśnieniowej i niskotemperaturowej
 • zastosowanie techniki turbsican w spożywczych układach emulsyjnych, dyspersyjnych i pianach