ekspertyzy

  • Wielokompleksowa analiza jakościowa i ilościowa żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
  • Badania fizykochemiczne i sensoryczne pozwalające określic termin przydatnosci do spożycia produktów przechowywanych w róznych temperaturach.
  • Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zywności w przemyśle żywnościowym - dokumentacja, wdrazanie, audyt.
  • Jakość handlowa produktów rybołówstwa.
  • Znakowanie żywności.