Kierunki studiów

Drogi Kandydacie i przyszły Studencie,
Czy wiesz, że w Województwie Zachodniopomorskim 25% aktywnych zawodowo osób pracuje w branży spożywczej z czego ok. 30% zajmuje się połowem, hodowlą i przetwórstwem ryb? Zgodnie z TNS OBOP na zamówienie Ministra Nauki za 2-5 lat na polskim rynku pracy będzie brakowało 2500 specjalistów technologii żywności i żywienia. Dlatego, jeżeli myślisz poważnie o swojej przyszłości i atrakcyjnej pracy przyjdź do nas!!!

Czy wiesz, że jesteśmy jednym z niewielu Wydziałów, na którym na wszystkich kierunkach prowadzimy zajęcia praktyczne laboratoryjne? Większość innych wydziałów i uczelni oszczędza na jakości nauczania swoich studentów. Dzięki temu nasi absolwenci nie mają problemów z realizacją obowiązków wyznaczonych przez pracodawców i mogą znaleźć lepszą pracę.

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa kształci na pięciu kierunkach studiów oraz na studiach podyplomowych.

 Rysunek prezentujący kierunek gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym. 

 Rysunek prezentujący kierunek mikrobiologia stosowana. 

 Rysunek prezentujący kierunek rybactwo. 

  Rysunek prezentujący kierunek technologia żywności i żywienie człowieka.  

 Rysunek prezentujący kierunek zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności. 

 

Studia podyplomowe:

- Żywienie Człowieka - Promocja Zdrowia

 

Masz pytania dotyczące rekrutacji na studia, zapytaj:

 

e-mail: rekrutacja.wnozir@zut.edu.pl

tel.: 91 449 66 56

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
ul. Kazimierza Królewicza 4,
71-550 Szczecin,
(pokój nr 18)

 

GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM WODNYM
MIKROBIOLOGIA STOSOWANA
RYBACTWO
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI


od 14.07 do 31.07.2016 r. od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00

od 01.08 do 30.09.2016 r. od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 13:00

 

FunkcjaOsoba
Przewodnicząca:Agnieszka Rybczyk
Zastępca:Joanna Szulc
Sekretarz:Agnieszka Strzelczak
Sekretarz:Marcin Biernaczyk
Członek: Dziekan Agata Witczak