Gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym

Gospodarka i zarządzanie środowiskiem Wodnym jest nowym kierunkiem, w ramach którego zdobędziesz widzę przyrodniczą i techniczną dotyczącą gospodarki wodnej kraju. Uzyskasz również wiedzę na temat podstawowych zagadnień prawnych. Po ukończeniu studiów będziesz mógł samodzielnie wykonywać zadania projektowe z zakresu monitorowania środowiska wodnego oraz inżynierii gospodarki wodnej oraz uzyskasz kompetencje do zarządzania zespołami pracowników.

 

Oferujemy kształcenie na studiach stacjonarnych I stopnia.

 

Studia I stopnia trwają 3,5 roku.

 

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, w trakcie którego student zdaje egzamin ustny i przedstawia pracę dyplomową.

 

Przykładowe przedmioty w toku studiów

  • I stopnia: zarządzanie zasobami wód, hydrologia i hydrografia, ekologia środowiska wodnego, hydrozoologia, zarządzanie infrastrukturą komunalną, biologia sanitarna, biotechnologia środowiskowa, systemy oczyszczające w gospodarce wodnej, eksploatacja wód podziemnych, zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi, monitoring jakości wód, planowanie przestrzenne w zarządzaniu wodami, podstawy prawne funkcjonowania gospodarki wodnej, międzynarodowe konwencje i prawo wodne, ochrona prawna hydrobiontów.

 

Pracę znajdziesz w:

  • jednostkach administracji państwowej zajmujących się gospodarką wodną,
  • Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
  • Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska,
  • Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej,
  • Inspektoratach Ochrony Środowiska,
  • Polskim Związku Wędkarskim.