Kontat i pomoc

Masz pytania dotyczące rekrutacji na studia, zapytaj:

 

e-mail: rekrutacja.wnozir@zut.edu.pl

tel.: 91 449 66 56

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
ul. Kazimierza Królewicza 4,
71-550 Szczecin,
(pokój nr 18)

 

GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM WODNYM
MIKROBIOLOGIA STOSOWANA
RYBACTWO
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI


od 14.07 do 31.07.2016 r. od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00

od 01.08 do 30.09.2016 r. od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 13:00

 

FunkcjaOsoba
Przewodnicząca:Agnieszka Rybczyk
Zastępca:Joanna Szulc
Sekretarz:Agnieszka Strzelczak
Sekretarz:Marcin Biernaczyk
Członek: Dziekan Agata Witczak