Lista opiekunów

Studia stacjonarne

2016/2017

Rok studiów

Opiekun


Rybactwo

I Dr inż. Marcin Biernaczyk

III

Dr inż. Joanna Rokicka-Praxmajer

I mgr

Dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski


 

 

 

Technologia Żywności
i Żywienie Człowieka

I Dr inż. Katarzyna Felisiak

II

Dr hab. Joanna Sadowska

III

Dr inż. Marek Kotowicz

IV

Dr inż. Agnieszka Strzelczak

I – mgr sem. 1 z uz.

Dr hab. Małgorzata Sobczak

I - mgr sem. 2 i 3 z uz.

Dr inż. Robert Iwański

II - mgr sem. 4 z uz. Dr hab. Małgorzata Sobczak

 

 

 

Mikrobiologia stosowana

I Dr inż. Wojciech Sawicki

II

Dr hab. Jolanta Kempter, prof. ndzw.

III

Dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs

I - mgr sem. 1 z uz. Dr hab. Małgorzata Sobczak

I - mgr sem. 2 i 3 z uz.

Dr inż. Anna Bogacka

II - mgr sem. 4 z uz.

Dr inż. Barbara Szymczak

Zarządzanie bezpieczeństwem i  jakością żywności

III

Dr inż. Grzegorz Tokarczyk

 

 

 

 

Studia niestacjonarne

2016/2017

Rok studiów

Opiekun

 

 

 

Technologia Żywności
i Żywienie Człowieka

II

Dr inż. Remigiusz Panicz

III

Dr inż. Anna Mituniewicz-Małek

IV

Dr inż. Małgorzata Mizielińska

I - mgr

Dr Kamila Pokorska-Niewiada

II - mgr

Dr inż. Monika Rajkowska