Lista opiekunów

Lista opiekunów - rok akademicki 2017/2018

Studia stacjonarne

 • Rybactwo

  • rok II - dr inż. Marcin Biernaczyk
  • rok IV - dr inż. Joanna Rokicka-Praxmajer

 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

  • rok I - dr inż. Magda Bruszkowska
  • rok II - dr inż. Katarzyna Felisiak
  • rok III - dr hab. Joanna Sadowska
  • rok IV - dr inż. Marek Kotowicz
  • I mgr. sem. 1 uz. - dr hab. inż Małgorzata Sobczak
  • I mgr sem. 2 i 3 uz. - dr inż. Agnieszka Strzelczak3

 • Mikrobiologia stosowana

  • rok I - dr inż. Alicja Dłubała
  • rok II - dr inż. Wojciech Sawicki
  • rok III - dr hab. Jolanta Kempter, prof. ndzw.
  • I mgr sem. uz. - dr hab. Małgorzata Sobczak
  • I mgr sem. 2 i 3 uz. - dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

  • rok I - dr inż. Natalia Krzemińska
  • rok IV - dr inż. Grzegorz Tokarczyk

Studia niestacjonarne

 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

  • rok III - dr inż. Remigiusz Panicz
  • rok IV - dr inż. Anna Mituniewicz-Małek
  • rok II mgr - dr Kamila Pokorska-Niewiada