Prace i egzaminy dyplomowe

Prace dyplomowe

Informacje dla studentów, którzy planują przystąpić do obrony pracy dyplomowej:

1. Zgodnie z regulaminem studiów § 36 termin złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie  upływa z dniem:

 • 31 stycznia, na studiach kończących się w semestrze zimowym;
 • 15 czerwca, na studiach kończących się w semestrze letnim;

(wymagania,  co do pracy dokładnie reguluje Uchwała Rady Wydziału załączona na stronie wydziałowej)

2. Pracę dyplomową należy wydrukować w ilości minimum 3 sztuk, dla Promotora, Recenzenta, a dla Dziekanatu w formie zbindowanej, wydruk dwustronny oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie pdf.

Wraz z pracą dyplomową należy złożyć w Dziekanacie:

 • potwierdzenie opłaty za dyplom – 60 zł dyplom w języku polskim lub 100 zł dyplom w języku polskim i angielskim + podanie o wydanie dyplomu w języku angielskim;
 • zdjęcia dyplomowe (4,5cm x 6,5cm) - 4 sztuki (j. polski) lub 5 sztuk ( j. polski i j. angielski). 

 

 

 1. Podanie o pisanie pracy inżynierskiej.
 2. Podanie o pisanie pracy licencjackiej.
 3. Podanie o pisanie pracy magisterskiej.
 4. Wymogi stawiane pracom licencjackim, inżynierskim i magisterskim.
 5. Wzór strony tytułowej.
 6. Oświadczenie załączane w pracy dyplomowej.
 7. Wymogi opisu bibliograficznego.
 8. Dodatkowe informacje do suplementu.
 9. Umowa w sprawie korzystania z dóbr intelektualnych powstałych w trakcie realizacji pracy dyplomowej.

 

Porady obsługi MS Word podczas pisania pracy dyplomowej:

1. Wykonanie spisu treści w pracy: http://www.youtube.com/watch?v=if4RHMUmAZY

2. Numerowanie stron w pracy: http://www.youtube.com/watch?v=rtjwmIgDKSg

3. Co to są tabulatory i jak ich używać: http://www.youtube.com/watch?v=nKB-qwBKugc