Skład SWSS WNoŻiR

Skład Sejmiku Wydziałowego Samorządu Studentów WNoŻiR na kadencję 2014-2016

Przewodniczący:

lic .Emilia Drozłowska

e-mail: emiliadrozlowska@gmail.com

Wiceprzewodniczący:

 Sonia Kowalska

e-mail: sonia.kowalska91@gmail.com 

Sekretarz:

Piotr Grzelak

Pozostali członkowie:

Joanna Kopij

Paulina Jaszczowska

Paulina Bernacka