Wydziałowe Komisje Studentów

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA

Nowy skład zostanie ogłoszony

 

Przewodniczący, TŻiŻC

 

Wiceprzewodniczący, MS

inż. Katarzyna Wasylów

Pracownik Dziekanatu

dr hab. inż. Małgorzata Sobczak

Prodziekan

inż. Paulina Krasucka

TŻiŻC

Sonia Kowalska

ZBiJŻ

Rozalia Wawruszczak

TŻiŻC

Piotr Grzelak

TŻiŻC

Adrianna Półtorak

TŻiŻC


SAMORZĄDOWA WYDZIAŁOWA KOMISJA MIESZKANIOWA

Przewodnicząca komisji:

Sonia Kowalska

Wiceprzewodniczący:

Emilia Drozłowska

Członkowie:

Paulina Bernacka

Joanna Kopij

 

SAMORZĄDOWA WYDZIAŁOWA KOMISJA D.S. SPORTU

Przewodniczący

Piotr Grzelak

Wiceprzewodniczący:

Paulina jaszczowska

Członkowie

Joanna Kopij

Paulina Bernacka

 

SAMORZĄDOWA WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA STUDENTÓW 

 

Przewodniczący komisji:

 Emilia Drozłowska

Wiceprzewodniczący:

 Piotr Grzelak

Członkowie:

 Sonia Kowalska

Paulina Bernacka

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DO SPRAW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

Przedstawiciel studentów:

Sonia Kowalska

 

DELEGACI Z GRONA STUDENTÓW DO RADY WYDZIAŁY WNoŻiR 

Emilia Drozłowska

Paulina Bernacka

Joanna Kopij

Paulina Jaszczowska

 

Interesariusze wewnętrzni do rad programowych:

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

inż. Adam Goman

Mikrobiologia Stosowana

Emilia Drozłowska

 

 

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Jakością Żywności

 

Eksploatacja Mórz i Oceanów

inż. Adam Goman