Wydziałowe komisje Studentów

Komisja Stypendialna

Przewodniczący:

inż. Joanna Kopij

 

Pracownik Dziekanatu:

inż. Katarzyna Wasylów

 

Prodziekan:

dr hab. inż. Małgorzata Sobczak prof. nadzw.

 

Pozostali członkowie:

Emilia Hubka

lic. Ewelina Pasternak

Piotr Grzelak