Elżbieta Bogusławska-Wąs

Dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs

Adiunkt

 (091) 4496542

 Elzbieta.Boguslawska-Was(at)zut.edu.pl

Wybrane publikacje
 1. Sawicki W., Dąbrowski W., Bogusławska-Wąs E., Daczkowska-Kozon E., Kwiatkowska B., Szynkowska A., 2009: Identifying Alaskan pollock fish products by PCR-RFLP technique. Medycyna weterynaryjna 65(2): 124-126.
 2. Sawicki W., Dąbrowski W., Daczkowska-Kozon E., Bogusławska-Wąs E., Bieniasz Ł., 2009: Application of Polymerase Chain Reaction for the indentification of hake (genus Merluccius). Bulletin of The Veterinary Institute in Pulawy 53(1): 75-78. IF: 0,290
 3. Bogusławska-Wąs E., Czekajło-Kołodziej U., Mędrala D., Dąbrowski W., 2007: Intraspecific or intraspecies differentiation of Saccharomyces cerevisiae strains isolated from fish, sewage and Odra waters based on randomly amplified polymorphic DNA-PCR (RAPD-PCR) technique. Polish Journal of Environmental Studies 16(1): 17-22.
 4. Bogusławska-Wąs E., Lisiecki S., Drozdowska A., Ilczuk K., 2007: Effect of biofilm formation by Pseudomonas aeruginosa on gas permeability of food wrapping foils. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 57(2): 167-172.
 5. Sawicki W., Dąbrowski W., Bednarczyk - Drąg A., Daczkowska-Kozon E., Bogusławska-Wąs E., 2006: Detection of food adulteration in meat products using PCR techniques. Animal Science vol. 1(suppl): 26-27.
 6. Bogusławska-Wąs E., Czeszejko K., Bartkowiak A., Dąbrowski W., Michniewicz A., Szameto K., 2005: Degradation of petroleum-derived hydrocarbons by alginate-immobilized cells of Candida Lipolytica”. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Biotechnology 8(3)
 7. Bogusławska-Wąs E., Czeszejko K., Czekajło-Kołodziej U., Mędrala D., 2005: Intarspecies differentation of Saccharomyces cerevisiae strains isolated from fish and the Odra Estuary. 8(3)
Granty KBN
 • Analiza struktury polskiego sektora rybnego w aspekcie występowania zafałszowań produktów niedeklarowanymi składnikami Grant nr 3515/P01/2006/31, , 2006-2009
Granty z funduszy Unii Europejdkiej
 • Analiza ryb, surowców i produktów rybnych pod kątem obecności wieloopornych gronkowców złocistych i paciorkowców kałowych, w tym gronkowców MRSA i enterokoków VRE – grant nr OR16-61535-OR1600011/07, , 2006-2007
 • Promowanie bezpieczeństwa konsumentów; Transition Facility , 2008
 • Promowanie bezpieczeństwa konsumentów - Metody molekularne w analizie Żywności; Transition Facility; 2005/017-488.02.06.02B, , 2008