Komisje wydziałowe

Komisji doktorancka do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki  2016/2017:

 • dr hab. inż. Małgorzata Jasińska, prof. nadzw.,
 • dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski,
 • dr hab. inż. Izabela Dmytrów,
 • mgr inż. Marlena Socha.

 

 

Komisje wydziałowe na kadencję 2016 - 2020:

 

 1. Komisja Oceniająca do okresowej oceny nauczycieli akademickich:

  • prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak – przewodniczący,
  • prof. dr hab. inż Kazimierz Lachowicz,
  • prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz,
  • dr hab. inż. Teresa Seidler, prof. nadzw.,
  • dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska.

 2. Komisja ds. odznaczeń i nagród:

  • dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. nadzw.,
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Balejko,
  • dr hab. inż. Grażyna Bortnowska, prof. nadzw.,
  • dr hab. inż. Izabela Dmytrów – przewodnicząca.

 3. Komisja ds. przewodów doktorskich:
  • Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak,
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof  Formicki,
  • prof. dr hab. inż. Kazimierz Lachowicz,
  • prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz – przewodnicząca,
  • prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki,
  • prof. dr hab. inż. Wawrzyniec Wawrzyniak,
  • prof. dr hab. inż. Elżbieta Daczkowska-Kozon,
  • prof. dr hab. Elżbieta Kucharska,
  • dr hab. Jolanta Kiełpińska, prof. nadzw.,
  • dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs,
  • dr hab. inż. Izabela Dmytrów.

 4. Komisja likwidacyjna:

  • dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec,
  • mgr inż. Patryk Tarnowski - przewodniczący.

Rady programowe dla poszczególnych kierunków studiów na kadencję 2016 - 2020:

 1. Rada Programowa kierunku Mikrobiologia stosowana:
  • prof. dr hab. Mariola Friedrich,
  • prof. dr hab. inż. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz,
  • prof. dr hab. Elżbieta Kucharska – vice przewodnicząca,
  • prof. dr hab. inż. Elżbieta Daczkowska-Kozon,
  • dr hab. Jolanta Kiełpińska, prof. nadzw.,
  • dr hab. inż. Ewa Sobecka, prof. nadzw.,
  • dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. nadzw.,
  • dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs - przewodnicząca,
  • dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, pof. nadzw.
  • dr hab. inż. Agata Witczak, prof. nadzw.
  • dr inż. Małgorzata Mizielińska,
  • Emilia Drozłowska.
 2. Rada Programowa kierunku Rybactwo:
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki,
  • prof. dr hab. inż. Jacek Kubiak,
  • prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz,
  • prof. dr hab. inż. Wawrzyniec Wawrzyniak,
  • dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, prof. nadzw.,
  • dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. nadzw.,
  • dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. nadzw. – przewodnicząca,
  • dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. nadzw.,
  • dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs,
  • mgr inż. Rafał Jędraszczyk,
  • Sylwia Brodzik.
 3. Rada Programowa kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka:
  • prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak,
  • prof. dr hab. inż. Kazimierz Lachowicz – przewodniczący,
  • prof. dr hab. Mariola Friedrich,
  • prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki – vice przewodniczący,
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Balejko,
  • prof. dr hab. inż. Elżbieta Daczkowska-Kozon,
  • prof. dr hab. Elżbieta Kucharska,
  • dr hab. inż. Grażyna Bortnowska, prof. nadzw.,
  • dr hab. inż. Barbara Czerniejewska-Surma, prof. nadzw.,
  • dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. nadzw.
  • dr inż. Marek Kotowicz – sekretarz,
  • mgr inż. Adam Goman,
  • Joanna Kopij.

 4. Rada Programowa kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności:

  • prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki - przewodniczący,
  • dr hab. inż. Grażyna Bortnowska, prof. nadzw.,
  • dr hab. inż. Sławomir Lisiecki,
  • dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. nadzw. – vice przewodnicząca,
  • dr hab. inż. Agata Witczak, prof. nadzw.
  • dr inż. Edyta Balejko,
  • dr inż. Wojciech Sawicki,
  • lic. Ewelina Pasternak.

 5. Rada Programowa kierunku Gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym:

  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki - przewodniczący,
  • prof. dr hab. inż. Jacek Kubiak,
  • dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, prof. nadzw.,
  • dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. nadzw.,
  • dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. nadzw.,
  • dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. nadzw.,
  • dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski – vice przewodniczący,
  • dr hab. inż. Adam Tański,
  • inż. Natalia Wojtasiak.