Rada Wydziału

Rada Wydziału na kadencję 2016-2020

 • Władze Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa:

  1. Przewodnicząca – Dziekan – dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. nadzw.
  2. Prodziekan – dr hab. inż. Jacek Sadowski,  prof. nadzw.
  3. Prodziekan – dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. nadzw.
  4. Prodziekan – dr hab. inż. Agata Witczak, prof. nadzw.

 • Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:
  1. Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak, prof. zw.
  2. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki, prof. zw.
  3. Prof. dr hab. Mariola Friedrich, prof. zw.
  4. Prof dr hab. inż. Jacek Kubiak, prof. zw.
  5. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Lachowicz, prof. zw.
  6. Prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz, prof. zw.
  7. Prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki, prof. zw.
  8. Prof. dr hab. inż. Wawrzyniec Wawrzyniak, prof. zw.
  9. Prof. dr hab. inż. Jerzy Balejko, prof. nadzw.
  10. Prof. dr hab. inż. E. Grażyna Daczkowska–Kozon, prof. nadzw.
  11. Prof. dr hab. Elżbieta Kucharska, prof. nadzw.
  12. Dr hab. inż. Grażyna Bortnowska, prof. nadzw.
  13. Dr hab. inż. Barbara Czerniejewska – Surma, prof. nadzw.
  14. Dr hab. Jolanta Kiełpińska, prof. nadzw.
  15. Dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, prof. nadzw.
  16. Dr hab. inż. Teresa Seidler, prof. nadzw.
  17. Dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. nadzw.
  18. Dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. nadzw.
  19. Dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska – Wąs, adiunkt
  20. Dr hab. inż. Małgorzata Bonisławska, adiunkt
  21. Dr hab. inż. Artur Ciemniak, adiunkt
  22. Dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski, adiunkt
  23. Dr hab. inż. Izabela Dmytrów, adiunkt
  24. Dr hab. inż. Sławomir Lisiecki, adiunkt
  25. Dr hab. inż. Joanna Sadowska, adiunkt
  26. Dr hab. inż. Mariusz Szymczak, adiunkt
  27. Dr hab. inż. Adam Tański, adiunkt

 • Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

  1. Dr inż. Grzegorz Bienkiewicz, starszy wykładowca
  2. Dr inż. Marek Kotowicz, adiunkt
  3. Dr inż. Remigiusz Panicz, adiunkt
  4. Dr inż. Sylwia Przybylska, adiunkt
  5. Dr inż. Wojciech Sawicki, adiunkt
  6. Dr inż. Agnieszka Strzelczak, adiunkt
  7. Dr inż. Grzegorz Tokarczyk, starszy wykładowca
  8. Dr inż. Joanna Żochowska-Kujawska, adiunkt

 • Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

  1. Mgr inż. Marta Tokarczyk, prac. admin.
  2. Inż. Katarzyna Wasylów, prac. admin.

 • Przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich i studentów:
  1. Mgr inż. Łukasz Łopusiewicz, doktorant
  2. Mgr inż. Marlena Socha, doktorantka
  3. Mgr inż. Sandra Watrak, doktorantka
  4. Inż. Natalia Wojtasiak, studentka
  5. Piotr Grzelak, student
  6. Paulina Jaszczowska, studentka
  7. Joanna Kopij, studentka

 • Osoby doproszone:

  1. Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
  2. Przedstawiciel ZNPHarmonogram posiedzeń w roku akademickim 2017/2018

27.09.2017 r.

25.10.2017 r.

29.11.2017 r.

20.12.2017 r.

24.01.2018 r.

28.02.2018 r.

21.03.2018 r.

18.04.2018 r.

30.05.2018 r.

27.06.2018 r.

26.09.2018 r.