Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu

Adres

ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin

Skład osobowy:

OsobaStanowiskoKontakt
Prof. dr hab. inż. Krzysztof FormickiKierownik Katedry
Profesor zwyczajny
tel.: +48 91 449 66 65, pokój 217
krzysztof.formicki@zut.edu.pl
Prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-ZapałowiczProfesor nadzwyczajny tel.: +48 91 449 66 40, pokój 229
kinga.mazurkiewicz-zapalowicz@zut.edu.pl
Dr hab. inż. Ewa SobeckaProfesor nadzwyczajnytel.: +48 91 449 66 91, pokój 6
ewa.sobecka@zut.edu.pl 
Dr hab. inż. Beata WięcaszekAdiunkt

tel.: +48 91 449 6637, pokój 112
beata.wiecaszek@zut.edu.pl 

Dr inż. Agata Korzelecka-OrkiszSpecjslistatel.: +48 91 449 66 69, pokój 216
agata.korzelecka-orkisz@zut.edu.pl
Dr hab. inż. Adam TańskiAdiunkttel.: +48 91 449 66 67, pokój 23
adam.tanski@zut.edu.pl
Dr inż. Maria WolskaAdiunkttel.: +48 91 449 66 42, pokój 222
maria.wolska@zut.edu.pl
dr inż. Sławomir KeszkaSpecjalistatel.: +48 91 449 66 36
slawomir.keszka@zut.edu.pl
Mgr inż. Andrzej SobocińskiStarszy specjalista n.t.tel.: +48 91 449 66 69, pokój 231
andrzej.sobocinski@zut.edu.pl
Mgr Jarosław DąbrowskiDoktoranttel.: +48 91 449 66 34, pokój 113
jdabrowski@zut.edu.pl

Mgr Dorota Ładczuk

Doktorantkatel.: +48 91 449 66 43, pokój 222
dorota.ladczuk@zut.edu.pl
Mgr Ewa ŁuczakDoktorantkatel.: +48 91 449 66 93, pokój 107
ewa.luczak@zut.edu.pl
mgr Tomasz Kraszewski Doktorantp. 219
tomasz.kraszewski@zut.edu.pl
mgr Przemysław KwiatkowskiDoktorantp.219
przemyslaw.kwiatkowski@zut.edu.pl