Aktualności dla Kandydatów

Listy przyjętych - marzec 2018

Studia stacjonarne drugiego stopnia - lato 2017/2018:

KIERUNKI STUDIÓW – mikrobiologia stosowana, rybactwo,

technologia żywności i żywienie człowieka

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin, pokój nr 14

od 16.02. do 22.02.2018 r., (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00

tel. 91 449 66 56