Aktualności dla Kandydatów

Listy zakwalifikowanych

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT - studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2017/2018 (semestr zimowy) alfabetycznie:

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT - studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2017/2018 (semestr zimowy) według punktacji:

DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

DOTYCZY STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
ul. Kazimierza Królewicza 4,
71-550 Szczecin,

(pokój nr 18)
www.wnozir.zut.edu.pl

 

· GOSPODARKA I ZARZADZANIE ŚRODOWISKIEM WODNYM

· MIKROBIOLOGIA STOSOWANA

· RYBACTWO

· TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

· ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI

· od 13.07 do 02.08.2017 r.
od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1400

· od 02.08 do 29.09.2017 r.

od poniedziałku do piątku w godz. 1000 - 1400

 

tel. 91 449 66 56

 

 

DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

DOTYCZY STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
ul. Kazimierza Królewicza 4,
71-550 Szczecin,

(pokój nr 18)
www.wnozir.zut.edu.pl

 

 

 

· RYBACTWO

· TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

 


· od 30.08 do 29.09.2017 r.

od poniedziałku do piątku w godz. 1000 - 1400

 

tel. 91 449 66 56

 

 

TERMINY TESTÓW KWALIFIKACYJNYCH DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
REKRUTACJA 2017/2018 (SEMESTR ZIMOWY)

 

 

 

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

MIKROBIOLOGIA STOSOWANA

20.07.2017r.

117

10.00 - 12:00

Budynek
 Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

ul. Kazimierza Królewicza 4

71-550 Szczecin

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

20.07.2017r.

117

10.00 - 12.00

 

 

TERMINY TESTÓW KWALIFIKACYJNYCH DLA KANDYDATÓW NA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA
REKRUTACJA 2017/2018 (SEMESTR ZIMOWY)

 

 

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

RYBACTWO

24.08.2017r.

218

12:00

Budynek
Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa

ul. Kazimierza Królewicza 4

71-550 Szczecin

 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

 

24.08.2017r.

 

218

 

12:00