Aktualności dla Kandydatów

Rekrutacja internetowa potrwa do 1 marca.

Listy alfabetyczne i punktowe kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa

Listy alfabetyczne i punktowe kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa