Aktualności dla Kandydatów

KIERUNKI STUDIÓW – mikrobiologia stosowana, rybactwo,

Aktualności dla Kandydatówtechnologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin, pokój nr 14

od 12.07.2018 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 9:00-14:00

tel. 91 449 66 56